πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄

πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄ address:0xC505...5d04 Copied!Ethereum blockchain iconon Ethereum Chain

Is πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄ legit?

Check if the πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄ is a scam with the Mizar Token Scanner. See more details

$πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄/USD

$44.7B

Market cap

$18.8O

Market

Use the Mizar Token Scanner to learn more about the πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄ market trends.

The current πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄ price is at $44.7B.

The current πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄ market cap is at $18.8O.

Mizar Token Sniffer

Use the Mizar Token Scanner to learn more about the πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄.

The πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄ contract address is 0xC505ED1AF5cAD1f1c9674998d81aeF8Ca3715d04 Copied!

The πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄ contract has been created on 27/09/23, 11:23:47, 71 days ago.

The total supply of the πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄ is of 420,690,000,000,000 πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄.

Where can I buy πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄?

Learn how to buy the πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄.

πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄ coin is currently listed on 1 pool(s).

Recently Launched

Those are the recently launched tokens

FAQ

πŸ…ΏπŸ…΄πŸ…ΏπŸ…΄ FAQ