Logo of Kento
KentoKNTO

Kento address:0xc740...B1C8 Copied!Ethereum blockchain iconon Ethereum Chain

Is Kento legit?

Check if the Kento is a scam with the Mizar Token Scanner. See more details

$KNTO/USD

$0.0₈5698

Market cap

$2.7M

Market

Use the Mizar Token Scanner to learn more about the Kento market trends.

The current Kento price is at $0.0₈5698.

The current Kento market cap is at $2.7M.

Mizar Token Sniffer

Use the Mizar Token Scanner to learn more about the KNTO.

The Kento contract address is 0xc740181345c65552333e1EDC797E03f11852B1C8 Copied!

The Kento contract has been created on 28/07/23, 02:11:23, 360 days ago.

The total supply of the KNTO is of 471,959,000,000,000 KNTO.

Where can I buy Kento?

Learn how to buy the Kento.

KNTO coin is currently listed on 1 pool(s).

BUY Kento

Recently Launched

Those are the recently launched tokens

FAQ

Kento FAQ